Dec 5, 2021 • 11M

#24 Điều Gì Định Nghĩa Lên Chúng Ta | Be Simple

 
0:00
-11:18
Open in playerListen on);

Appears in this episode

Cường Dizi
Be Simple Podcast là nơi để mình chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, bài học cuộc sống, góc nhìn xã hội với mong muốn đem đến năng lượng tích cực đến với các bạn ^^ Be Simple!
Episode details
Comments

Về chuyện tìm định nghĩa bản thân