Cường Dizi
Be Simple
#24 Điều Gì Định Nghĩa Lên Chúng Ta | Be Simple
0:00
-11:18

#24 Điều Gì Định Nghĩa Lên Chúng Ta | Be Simple

Về chuyện tìm định nghĩa bản thân

0 Comments
Cường Dizi
Be Simple
Be Simple Podcast là nơi để mình chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, bài học cuộc sống, góc nhìn xã hội với mong muốn đem đến năng lượng tích cực đến với các bạn ^^ Be Simple!